Erik Haks

Zelf wil ik begrijpen hoe “het” werkt. Met deze drive heb ik een diep begrip ontwikkeld van de dynamiek binnen organisaties. Eerst op bedrijfs- en procesmatig niveau en gaande weg is mijn passie gegroeid om te begrijpen hoe ik zelf in mijn leiderschap wil staan, waarom het veranderen van een organisatie en het mobiliseren van mensen vaak weerbarstig is.

Mijn leiderschap gaat over ontspannen en dienstbaar op het raakvlak van resultaat en mensen staan om daarna te handelen. Hiervoor heb ik eerst leiderschap leren nemen over deze dualiteit in mijzelf. Ik neem waar wat er voor het gewenste resultaat nodig is en houdt maat tussen de gewenste snelheid en dat wat nodig is om de mensen te motiveren zelf hun leiderschap te dragen.

De oorsprong ligt verankert in mijn solide en rationele opvoeding en technologische opleiding; resultaatgericht, analytisch en wetend van de kracht van het proces. In de afgelopen 25 jaar heb ik mijn authentieke intuïtieve capaciteit de ruimte leren geven. Leren werken met mijn overzicht, verbindende kracht en vertrouwend op wat-er-al-is. Van procestechnologisch troubleshooter, operationeel directeur tot een doorleefd en veelzijdig inzetbaar professional voor doelgerichte en transformerende samenwerkingsvraagstukken.

Mijn drijfveer is om succesvol te zijn en hiermee dien ik mensen en resultaten. Ik sta voor werkbare transparante oplossingen gemaakt door mensen. Ik breng de resultaat- en mensgerichte implementatiekracht en streef naar pragmatische en zinvolle prestatieverbeteringen met energieke mensen die het zelf kunnen.

Ratio & Intuïtie

Ik heb Chemische Technologie aan de Technische Universiteit in Delft gestudeerd. Gestart als proces-engineer en trouble-shooter wist ik vanaf week één dat mijn studie een goede basis is én dat ik het ambacht nog moest leren. Fabrieken ontwerpen, opstarten en internationale ervaring volgde en zo bouwde ik een solide technologisch en procesmatig fundament dat vandaag aan de dag nog steeds van waarde is.

Eind jaren negentig kreeg ik de kans in mijn eerste leidinggevende rol, haalde een postacademische opleiding bestuurs- en bedrijfskunde en vervulde een projectleiders rol in een groot reorganisatie project. Een jaar Supply Chain en Strategie consultancy volgde. Mijn vormkracht helder. Ik miste het daadwerkelijk realiseren van het beloofde potentieel. Van 2001 tot ca. 2014 heb ik voornamelijk operationele directie rollen vervuld in situaties waarin het realiseren van veranderingen de rode draad vormde. Een tijd waarin ik een diepgaande kennis en ervaring opdeed met de operationele dynamiek, leidinggeven en mijn persoonlijk leiderschap.

Om een antwoord te geven op de weerbarstigheid die veranderprocessen kenmerkt heb ik mij in de afgelopen 10 jaar intensief geschoold in mijn eigen leiderschap door middel van opleidingen als Professionele Communicatie bij Phoenix Opleidingen, Systemisch Werken en een trainersopleiding. Mijn persoonlijke ontwikkeling in combinatie met de kennis en ervaring van samenwerkingsdynamieken heeft gemaakt dat mijn innerlijk weten in balans is gekomen met mijn rationele meer inhoudelijke talenten. Een gelijkwaardig sparring partner voor u en uw organisatie.

Topaz Solutions

De naam Topaz Solutions verbindt onze alledaagse uitdagingen met mijn passie. Het op een doelgerichte manier realiseren van resultaat waar we gelukkig van worden. De werking die wordt toegedicht aan het halfedelsteen Topaas sluit hier op aan.

Topaas is een zonnige steen die op een menselijk manier ontwikkeling en (zelf) verwezenlijking stimuleert. Het helpt doelen te stellen en om die doelen te bereiken. Dit past bij mij en dit is ook wat veel organisaties nastreven.

De steen helpt je je weg te vinden. Te volgen. Te vertrouwen op je eigen bron aan kennis en wijsheid die altijd aanwezig is. Ik wil graag helpen die bron aan kennis en wijsheid in organisaties en mensen te ontsluiten zodat de resultaten ook duurzaam van aard zullen zijn.

Topaas bevordert empathie, openheid, zorgvuldigheid, waarheid, vreugde en voorspoed. Waarden die bij mij passen én tegelijkertijd die ik graag bij anderen ontmoet.

Topaz Solutions omdat de oplossing maar al te vaak zo eenvoudig en dichtbij te vinden is.