Vormloos

Veranderprocessen gaan over loslaten van bestaande denkkaders, handelingswijzen en het met elkaar vinden van nieuwe vorm. Het met elkaar maken van een reis langs de essentie, het “waartoe” zodat het nieuwe – gebouwd op het bestaande – zich kan openen.

Deze reis kent Erik zelf ook en heeft hem gemaakt tot een veelzijdig professional voor doelgerichte transformatie- en samenwerkingsvraagstukken.

Hierbij kunt u denken aan vraagstukken waarin de menselijke factor een doorslaggevend element is voor het realiseren van het gewenst resultaat, zoals:

 • Begeleiden van uw (directie) team op het gebied van transformatieprocessen, zoals strategie-, organisatie- en teamontwikkeling en de bijbehorende implementatietrajecten

 • Mobiliseren van uw medewerkers als programma- of continuous improvement manager door richting te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang en het resultaat

 • Meedragen van eindverantwoordelijkheid op directie of senior management niveau als korte interim oplossing of voor langere periode om met elkaar te bouwen en de resultaten duurzaam te verankeren

 • Individuele ondersteuning aan (startende) leidinggevenden én/of hun team in de operationele arena

Het potentieel van Erik Haks komt het best tot uiting in een multidisciplinaire omgeving op het raakvlak van mensen, processen en realisatie vraagstukken. Een rol waarin hij toe kan werken naar zinvolle prestatieverbeteringen met energieke mensen die het zelf kunnen.

Ervaring met…

Transformatie en Implementatie met focus op gedragen oplossingen en geborgde resultaten:

 • Procesbegeleiding op het grensvlak van mensen en inhoud van doelgerichte samenwerkingsvraagstukken

 • Transformatie / Reorganisatie projecten (structuren en processen)

 • Continue verbeterprogramma’s (Operational Excellence, LEAN, 6σ en/of TPM)

 • Organisatie en Leiderschap ontwikkeling programma’s (Houding & Gedrag)

 • Programma management (investerings- en technologieportfolio’s, masterplannen of roadmaps)

 • Implementatie van nieuwe state-of-the-art multidisciplinaire processen en technieken

 • Crisis management (bereiken van snelle resultaten ter verbetering van de P&L of project)

(Internationale) Operationele eindverantwoordelijkheid op COO / Plant Management niveau, inclusief:

 • Productiemanagement – met focus en zicht op het geheel

 • Kwaliteitsmanagement – pragmatisch in compliance zijn met bijv. FDA/GMP/HACCP/BRC richtlijnen

 • Supply Chain Management – interne en externe ketenintegratie voor optimaal resultaat

 • Health, safety & environment – als randvoorwaarde voor succes en duurzaamheid

 • Maintenance Management en Engineering – smeerolie voor continuïteit

Meestal in “high compliance” discrete productie en verpakkingsindustrie zoals Voeding, Farmaceutische, Life-Sciences en Ingrediënts industrie.